Kąty
Kąty

Osowiec przed zatarciem
Osowiec przed zatarciem

Osowiec
Osowiec

Osowiec
Osowiec

Osowiec
Osowiec

Osowiec
Osowiec

MPEC
MPEC

MPEC
MPEC